Mobilna platforma analityczna

Mobilna platforma analityczna iBusiness WAPRO  

iBusiness WAPRO to aplikacja mobilna dedykowana na personalne urządzenia z systemem iOS (iPad, iPhone) lub z systemem Android pozwala na ciągły dostęp do danych w trybie do odczytu. Dzięki temu wszędzie gdzie istnieje połączenie z siecią Internet można w swoim personalnym urządzeniu podejrzeć aktualne dane handlowe i  finansowe a zatem efektywniej i skuteczniej podejmować decyzje kluczowe dla Państwa firmy.

 • iBusiness WAPRO umożliwia dostęp on-line do danych co pozwala zachować lepszą kontrolę nad biznesem z dowolnego miejsca.
 • Dostępność wszystkich podstawowych informacji umożliwia wydajny monitoring sprzedaży i zamówień, zakupów, marży i zysków oraz danych finansowych i rozrachunków i na lepszy nadzór nad biznesem.
 • Analizy oparte o aktualne dane ułatwiają kontrolowanie bieżącego działania i kondycji firmy.
 • Możliwość prezentacji trendów i porównanie z danymi historycznymi pozwala na szersze spojrzenie na działanie firmy w aspekcie danych z poprzednich okresów.
Poniżej zaprezentowano funkcjonalność mobilnych analiz iBusiness WAPRO
 • Prezentacja kluczowych wskaźników z rozbiciem na:
  • Finanse
  • Rozrachunki
  • Sprzedaż
  • Zamówienia od odbiorców
 • Prezentacja danych sprzedaży z rozbiciem na:
  • Sprzedaż wg kontrahentów
  • Sprzedaż wg magazynów i firm
  • Prezentacja dokumentów sprzedaży i wszystkich dokumentów handlowych (wraz z pozycjami dokumentów)
  • Obroty handlowców
  • Zysk wg artykułów
  • Zysk wg kontrahentów
 • Prezentacja danych zakupów z rozbiciem na:
  • Zakupy kontrahentów
  • Zakupy wg magazynów i firm
  • Lista dokumentów zakupu (wraz z pozycjami dokumentów)
 • Prezentacja rozrachunków oraz saldo rozrachunków z kontrahentami
 • Prezentacja dokumentów finansowych z rozbiciem na:
  • Ostatnie saldo kasowe
  • Ostatnie saldo bankowe
  • Bieżący stan kasy wg dok. Finansowych
  • Lista dokumentów finansowych
 • Prezentacja Zamówień do dostawców oraz od odbiorców (wraz z pozycjami dokumentów) oraz Stanów zamówień i rezerwacji towarów
 • Prezentacja karotek kontrahentów i towarów z podglądem szczegółów pozycji kartoteki
 • Lista zadań CrM
 • Możliwości filtrowania i sortowania poszczególnych list
 • Możliwość nadawania uprawnień do wybranych słowników w konsoli zarządzającej
Informacje na tej stronie pochodzą ze strony producenta, firmy Asseco WAPRO.