Biuro Rachunkowe Online

Biuro Rachunkowe Online


Biuro Rachunkowe Online – to usługa, która umożliwia zautomatyzowanie współpracy pomiędzy biurem rachunkowym a klientem biura.

Usługa współpracuje z takimi programami Asseco WAPRO jak:
w biurze:

  • WF-FaKir dla Windows wariant BIURO lub PRESTIŻ
  • WF-KaPeR dla Windows wariant BIURO
u Klienta:

  • WF-Mag dla Windows
  • WF-Fakturka dla Windows

Usługa umożliwia wysyłanie dokumentów z programów WF-Mag oraz WF-Fakturka * automatycznie do biura rachunkowego za pośrednictwem serwera SFTP Asseco WAPRO. Odbywa się to za pomocą dodatkowej bezpłatnej aplikacji udostępnionej klientowi w ramach usługi o nazwie Biuro Online Konektor. Aplikacja ta działa jako automat, który zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem wysyła dokumenty z bazy WF-Mag dla Windows określone dokumenty do biura. W przypadku WF-Fakturki użytkownik zaznacza dokumenty na liście i wysyła je do biura.

W biurze rachunkowym dostępna jest także aplikacja o nazwie Moduł Zarządzania Biurem, która zgodnie z założonym harmonogramem pobiera je z serwera SFTP Asseco WAPRO i importuje dokumenty do buforów w programie WF-FaKir lub WF-KaPeR. Użytkownik systemu finansowo-księgowego weryfikuje dokumenty i ewentualnie dekretuje je w systemie. Wraz z dokumentami do biura mogą być transferowane załączniki w formie elektronicznej np. PDF, DOC, XLS, JPG itp. jeśli dodane są do modułu e-Dokumenty w programie WF-Mag dla Windows.

Zaksięgowane dokumenty w systemie finansowo-księgowym, mogą być zaprezentowane w postaci interaktywnych zestawień w dedykowanej aplikacji internetowej Portal Klienta, do której dostęp nadaje biuro rachunkowe. W portalu użytkownik może oglądać takie zestawienia jak np.:

  • nierozliczone rozrachunki z kontrahentami
  • przepływy wg terminów płatności
  • rentowność, wynik finansowy
  • księga roczna

Rodzaje zestawień uzależnione są od tego w jakim programie odbywa się księgowanie dokumentów danego klienta.
Portal umożliwia także pobranie w postaci załącznika deklaracji np. VAT-7 lub VAT UR.

Portal Klienta udostępnia określonym użytkownikom, którym nadany zostanie dostęp poprzez biuro rachunkowe dane zaksięgowane w systemie finansowo-księgowym. Dane do portalu dostarczane są za pomocą odpowiedniego konektora instalowanego w biurze rachunkowym.

Przystąpienie do usługi Biuro Rachunkowe Online jest bezpłatne a jedynym warunkiem korzystania jest posiadanie aktualnej wersji oprogramowania Asseco WAPRO.

* W przypadku WF-Fakturka użytkownik wysyła dokumenty zaznaczone na liście

Informacje na tej stronie pochodzą ze strony producenta, firmy Asseco WAPRO.