Cennik

Cennik obowiązuje od 25.03.2015 r. podane ceny (w PLN) są cenami netto i należy doliczyć do nich 23% VAT.

Przedstawiony cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa.

 

enova365 moduły podstawowe

moduł

zakup1

cena jednego stanowiska wybranego modułu

wynajem (ASP)1

miesięczny abonament za jedno stanowisko wybranego modułu, bez wynajmu infrastruktury

usługa (chmura - SaaS)

miesięczny abonament za jedno stanowisko wybranego modułu, zawiera wynajem infrastruktury (serwer danych)

wersja

srebrna

wersja

złota

wersja

platynowa

wersja

srebrna

wersja

złota

wersja

platynowa

wersja

srebrna

wersja

złota

wersja

platynowa

enova365

standard

enova365

multi

enova365

standard

enova365

multi

enova365

standard

enova365

multi

enova365

standard

enova365

multi

enova365

standard

enova365

multi

enova365

standard

enova365

multi

enova365

multi

enova365

multi

enova365

multi

enova365 Kadry Płace 1 190 1 666 2 990 3 738 Prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Soneta. 79 111 199 249 Prosimy o kontakt z Autoryzowanym partnerem Soneta. 171 309 Prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Soneta.
enova365 Księga Podatkowa 450 630 - - 30 42 - - 102 -
enova365 Księga Handlowa - - 2 290 2 863 - - 153 191 - 251
enova365 Księga Inwentarzowa2 290 406 990 1 238 19 27 66 83 87 143
enova365 Faktury 190 266 490 613 13 18 33 41 78 101
enova365 Handel3 690 966 1 390 1 738 46 64 93 116 124 176
enova365 Produkcja - - 1 990 2 488 - - 133 166 - 226
enova365 CRM 390 546 890 1 113 26 36 59 74 96 134
enova365 Serwis 290 406 690 863 19 27 46 58 87 118
enova365 Szkolenia - - 790 988 - - 53 66 - 126
enova365 Wypożyczalnia 290 406 690 863 19 27 46 58 87 118
enova365 Członkowie - - 690 863 - - 46 58 - 118
enova365 Projekty4 - - 1 690 2 113 - - 113 141 - 201
enova365 Workflow - - 300 300 - - 20 20 - 20
enova365 DMS5 - - 390 390 - - 26 26 - -
enova365 Konfigurator Workflow i DMS6 - - 2490 2490 - - 166 166 - 166
enova365 Podgląd7 690 863 690 863 46 58 46 58 118 118
enova365 Analizy Wielowymiarowe - - 1 290 - - - 86 - - -
enova365 Preliminarz EŚP - - 790 988 - - 53 66 - 126
enova365 Delegacje Służbowe - - 490 613 - - 33 41 - 101
enova365 Opis Analityczny - aktywacja - - 320 400 - - 21 27 - 87
enova365 Tabele dodatkowe - -

1-5 tabel - 360/szt/

6-15 tabel - 720/szt.

- -

1-5 tabel - 24/szt.

6-15 tabel - 48/szt.

- -
Dodatkowe informacje
  • Aktualizacja8 Terminowa - 15% wartości cen podstawowych według aktualnie obowiązujacego cennika
  • Aktualizacja Otwarta - 30% wartosci cen podstawowych wedle aktualnie obowiązującego cennika
  • *koszt wynajmu infrastruktury - prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Soneta
w abonamencie:

    - baza danych do 3 GB, od momentu przekroczenia limitu miesięczna opłata za każdy wykorzystywany GB wynosi 10 zł

  • - miesięczny transfer danych do 4 GB (dla stanowiska), w miesiącach, w których limit transferu na stanowisku zostanie przekroczony, dopłata za każdy kolejny wykorzystany GB powyżej 4 wynosi 1 zł (suma ze wszystkich stanowisk)

1Dostępne w wersji w wersji platynowej wielofirmowej - prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem..

2 Kolor Księgi Inwentarzowej definiowany jest przez rodzaj księgowości.
W wersji dla biur rachunkowych w przypadku posiadania Księgi Podatkowej oraz Księgi Handlowej na jednej licencji typu biuro rachunkowe, wymagana jest wersja złota Księgi Inwentarzowej.

3 Moduł zawiera Faktury oraz Magazyn, nie może występować
w ramach jednej instalacji z enova365 Faktury.

4 Moduł zawiera CRM oraz Budżetowanie.

5 Moduły enova365 DMS w wersji złotej i platynowej oraz Workflow
w wersji platynowej wymagają modułu enova365 Konfigurator Workflow i DMS.

6 Zakup modułu enova365 Konfigurator Workflow i DMS jest jednorazowy
dla wszystkich stanowisk DMS oraz Workflow Platynowy posiadanych aktualnie oraz w przyszłości. Jest niezbędny do uruchomienia pierwszego stanowiska.

7 Moduł enova365 Podgląd w wersji multi umożliwia wgląd wyłącznie do posiadanych przez Klienta modułów w wersji multi (przynajmniej jedno stanowisko multi z danego modułu).

8 Użytkownik oprogramowania uzyskuje 12-miesięczną gwarancję,
która obowiązuje od dnia zakupu i może ją odtworzyć poprzez wykupienie Aktualizacji Terminowej lub Otwartej. Gwarancja upoważnia do pobierania bezpłatnych aktualizacji oraz nowych wersji
oprogramowania bezpośrednio ze strony www.enova.pl.

Aktualizacja Terminowa - odtworzenie warunków gwarancji na kolejne 12 miesięcy od daty zakończenia poprzedniego okresu gwarancyjnego.

Aktualizacja Otwarta - odtworzenie warunków gwarancji na kolejne 12 miesięcy od daty jej zakupu, dla klientów nieposiadających ważnej gwarancji.

enova365 moduły podstawowe dla biur rachunkowych

moduł

zakup

cena jednego stanowiska wybranego modułu

wynajem (ASP)

miesięczny abonament za jedno stanowisko wybranego modułu, bez wynajmu infrastruktury

wersja

srebrna

wersja

złota

wersja

platynowa

wersja

srebrna

wersja

złota

wersja

platynowa

enova365 standard enova365 multi enova365 standard enova365 multi enova365 standard enova365 multi enova365 standard enova365 multi enova365 standard enova365 multi enova365 standard enova365 multi
enova365 Kadry Płace BR 1 428 1 999 3 588 4 485 Prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Soneta. 95 133 239 299 Prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Soneta.
enova365 Księga Podatkowa BR 540 756 - - 36 50 - -
enova365 Księga Handlowa BR - - 2 748 3 435 - - 183 229
enova365 Księga Inwentarzowa BR2 348 487 1 188 1 485 23 32 79 99
enova365 Faktury BR 228 319 588 735 16 22 39 49
enova365 Workflow BR - - 300 300 - - 20 20
enova365 DMS BR5 - - 470 470 - - 32 32
enova365 Konfigurator Workflow i DMS BR6 - - 2 990 2 990 - - 199 199
enova365 Preliminarz EŚP BR - - 948 1 185 - - 63 79
enova365 Delegacje Służbowe - - 588 735 - - 39 49
moduł dodatkowy enova365 Praca na Wielu Bazach (zawiera Platformę Managera) GRATIS

enova365 moduły dodatkowe

Moduł dodatkowy wymaga odpowiedniego modułu podstawowego. Zakup modułu dodatkowego jest jednorazowy dla wszystkich stanowisk
posiadanych aktualnie oraz w przyszłości. Planowane wprowadzenie do oferty modułów dodatkowych w modelu usługa (chmura-SaaS) w 2015 roku.

moduł zakup wynajem(ASP)
enova365 Pracownicy Eksportowi 1 990 133
enova365 Pracownicy Uczelni 1 990 133
enova365 Pracownicy Koszty Projektów 1 990 133
enova365 4Trans (Tachoscan) 890 59
enova365 Czas Pracy (import z XML) 890 59
enova365 Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika)1 1 490 99
enova365 Import/Eksport RCP 600 40
enova365 Zbiorcza Edycja Czasu 1 490 99
enova365 Analizy MS Excel 2 490 166
enova365 Jednostki Budżetowe 1 990 133
enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe 1 490 99
enova365 Wirtualne Rachunki Bankowe 2 490 166
enova365 Importy Księgowe 1 490 99
enova365 Eksporty Księgowe 1 490 99
enova365 Platforma Managera 690 46
enova365 eFakturaKIR (invooclip) 600 40
enova365 eFaktura GreenMail24 720 48
enova365 Komunikacja z drukarkami kodów kreskowych Zebra standard EPL 190 13
enova365 EDl 1 990 133
enova365 SMS 890 59
enova365 CRM Outlook 890 59
enova365 e-mail 1 990 133
enova365 Harmonogram Zadań 1 490 99

1Moduł enova365 Zarządzanie Odzieżą Roboczą wymaga dodatkowo modułu podstawowego enova365 Handel min. w wersji złotej.

enova365 Pulpity1

moduł

1-50 użytkowników

51-200 użytkowników

201-1000 użytkowników

1001 i więcej użytkowników

zakup ASP SaaS zakup ASP SaaS zakup ASP SaaS zakup ASP SaaS
enova365 Pulpit Pracownika 2 990 199 199 8 990 599 599 19 900 1 333 1 333 24 490 1 633 1 633
enova365 Pulpit Kierownika2 199 15 15 199 15 15 199 15 15 199 15 15
enova365 Pulpit Kontrahenta3 NOWOŚĆ 2 490 166 166 6 990 466 466 10 990 733 733 14 490 966 966
enova365 Workflow w Pulpitach4 NOWOŚĆ 1 490 99 99 2 990 199 199 4 990 333 333 7 990 533 533

1Powyższe ceny dotyczą zakupu pakietu dostępów online w obrębie wybranego rodzaju Pulpitu i są zakładane dla każdego
nazwanego Użytkownika. Wymaga stosownej licencji na bazę danych.
Dostępne także w wersji wielofirmowej oraz Biuro Rachunkowe (oprócz SaaS) – w przypadku tych wersji za użytkowanie w kolejnej bazie
obowiązuje dopłata w wysokości 5% wartości posiadanego Pulpitu (za każdą bazę w danym rodzaju Pulpitu) \ Licencjonowanie poszczególnych Pulpitów w wersji Biuro Rachunkowe są niezależne dla każdego rodzaju Pulpitu (Pracownika oraz Klient Biura Rachunkowego – ale w danym rodzaju Pulpitu obowiązuje jeden, najwyższy przedział dla całej instalacji czyli – w każdej bazie Klienta Biura).

2Pulpit Kierownika jest rozszerzeniem funkcjonalności Pulpitu Pracownika o funkcje menadżerskie. Podane ceny są cenami za dostęp dla jednej osoby.

3 Dawniej enovaNet Zamówienia oraz enovaNet CRM. Posiadanie któregokolwiek z tych produktów na gwarancji uprawnia do przejścia na Pulpit Kontrahenta bez dodatkowych kosztów w tym samym przedziale liczby użytkowników.
Oferta przejścia z enovaNet Zamówienia oraz enovaNet CRM obowiązuje do 30 IX 2015.

4 użytkowników Workflow w Pulpitach musi być dostosowany do największego posiadanego przedziału nazwanych użytkowników innych, posiadanych Pulpitów (Pracownika, Kontrahenta, Klienta Biura Rachunkowego).
Workflow w Pulpitach dostępny jest w sprzedaży wyłącznie z jednym z podstawowych pulpitów (Pracownika, Klienta Biura Rachunkowego, Kontrahenta). Nie jest sprzedawany samodzielnie. Pulpit Workflow rozszerza możliwości Pulpitu podstawowego o możliwość procesowania pracy wielu osób stąd procesy przetwarzane
przez użytkowników pulpitowych mogą pracować tylko na wybranych typach danych określonych w dokumentacji Pulpitu Workflow.

enova365 Pulpity Klienta Biura Rachunkowego1

Liczba baz Klientów Biura Rachunkowego

1-50 baz

51-200 baz

201-500 baz

501 i więcej baz

zakup ASP zakup ASP zakup ASP zakup ASP
enova365 Pulpit Klienta Biura Rachunkowego2 NOWOŚĆ 2 290 153 6 990 466 9 990 666 14 490 966

1Zalecane jest zastosowanie Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego dla wszystkich baz Klientów Biura Rachunkowego – istnieje możliwość
zakupu dla części baz Biura Rachunkowego w ramach zdefiniowanych przedziałów liczby baz.
Wymaga stosownej licencji na bazę danych.

2 Pulpit Klienta Biura Rachunkowego jest rozszerzeniem licencji typu Biuro Rachunkowe (wymaga dodatku „Praca na Wielu Bazach”, który jest w cenie licencji stanowiskowych typu Biuro Rachunkowe). Niedostępny w wersji SaaS