Serwis

enova365 Serwis

pozwala na rejestrowanie przyjmowanych urządzeń w ramach obsługi zleceń serwisowych

Funkcjonalność modułu oparta jest o urządzenie, czyli element reprezentujący przedmiot, który jest serwisowany. Dla każdego urządzenia dostępna jest pełna historia jego napraw oraz przeglądów.

Dla kogo:
 • Firmy prowadzące warsztaty naprawcze oraz serwis pogwarancyjny sprzedawanych przez nie towarów
 • Firmy świadczące usługi naprawcze
Funkcjonalność:

Zlecenia serwisowe – w chwili przyjęcia urządzenia do naprawy lub przeglądu tworzone jest zlecenie serwisowe, które automatycznie może trafiać na listę zadań do wykonania przez danego operatora (serwisanta).

Przeglądy – na podstawie określonych częstotliwości przeglądów i okresu gwarancyjnego można zaplanować przyszłe przeglądy dla każdego urządzenia. Program enova365 automatycznie informuje o konieczności wykonania przeglądu serwisowego.

Funkcja automatycznych powiadomień – zapamiętuje i powiązuje urządzenie oddane do naprawy lub przeglądu z kontrahentem (osoba, która zleciła naprawę, może otrzymywać pocztą elektroniczną informację o zmianie statusu lub etapie realizacji prowadzonego zlecenia).
Wyposażony jest w mechanizmy, które łączą się z pozostałymi modułami, w związku z czym istnieje możliwość wystawiania dokumentów handlowych i księgowych bezpośrednio z poziomu zlecenia serwisowego oraz rejestrowania towarów pobranych z magazynu w celu przeprowadzenia naprawy:

 • dokument przyjęcia zlecenia serwisowego – zamówienie usługi
 • dokument wyceny kosztu naprawy
 • potwierdzenie odbioru urządzenia z naprawy/przeglądu
 • dokument WZ – wydanie części z magazynu
 • faktura za przeprowadzone usługi naprawcze oraz wykorzystane części itp.
Benefity:
 • kompleksowa obsługa zleceń serwisowych za pośrednictwem jednego narzędzia
 • automatyzacja procesu informowania klienta o etapie realizacji zlecenia (powiadomienia e-mail lub SMS)
 • zmniejszenie pracochłonności obsługi ewidencji przyjmowanych zleceń
 • możliwość generowania dokumentów handlowych i księgowych z poziomu modułu enova365 Serwis

Informacje na tej stronie pochodzą ze strony producenta, firmy Soneta.