Vario

Prekursorskie rozwiązanie w kwestii Zarządzania Przepływem Informacji oraz wdrożeniem Procesów Biznesowych.

Logo_Vario
Oprogramowanie Vario jest polską odpowiedzią na problemy w zakresie zarządzania informacjami i ich obiegiem, bazuje na środowisku Vario.Framework.
Oprogramowanie to występuje w różnych wariantach. Obejmuje zarówno obieg informacji w środowisku pracy jednostki jak i jej przepływ w pracy grupowej. Przez co rozumie się łatwiejszy oraz funkcjionalny dostęp do danych, organizację bazy projektów, mozliwość bezpiecznego zarządzania generowanymi przez siebie oraz napływającymi do firmy informacjami. Należy podkreślić, że Vario należy do nielicznych rozwiązań, które zaskakują możliwością elastycznego dopasowania do potrzeb indywidualnego klienta bez konieczności używania metod programistycznych.

Vario to m.in.:
  • elektroniczny system obiegu dokumentów,
  • obsługa cyklu życia dokumentu elektronicznego i tradycyjnego,
  • kierowanie realizacją zadań oraz poleceń,
  • zarządzanie projektami i koncepcjami firmy,
  • sterowanie krążeniem dokumentów i informacji,
  • wsparcie przy wdrożeniach i funkcjonowaniu procedur biznesowych,

System doskonale sprawdza się w polskich przedsiębiorstwach. Wpasowuje się w specyfikę firmy m. in. poprzez możliwość łatwego dostosowania do jej aktualnych i ciągle zmieniających się wraz z rynkiem potrzeb..

Dlaczego warto stosować system Vario?

Automatyczna rejestracja dokumentów poprzez bezpośredni zapis na głównym dysku

To bardzo istotna cecha przyspieszająca rejestrację dokumentu w Vario dzięki możliwości ustawienia przekierowania do folderów dyskowych, do których skanowane są dokumenty z urządzeń wielofunkcyjnych. Istnieje mozliwość ustawienia wielu takich folderów i w ten sposób dokonać automatycznej rejestracji i pierwszej klasyfikacji dokumentu.

Uniknięcie występowania duplikatów

Każdy z nas zna problem, kiedy podczas zarządzania dokumentacją niekontrolowanie pojawiają się kopie plików tworząć bałagan. Jest to tym trudniejsze do uniknięcia gdy nad danym plikiem pracuje grupa ludzi. Program Vario zaobiega tworzeniu się takiego bałaganu poprzez przechowywanie jednego orginału dostępnego dla ogółu pracowników. Unikamy pojawiania się niekontrolowanych kopii dokumentu oraz zajmowania zbędnego miejsca na dysku. Otrzymujemy pewność w identyfikacji dokumentu, porządek i ułatwienie w pracy.

Własna organizacja dokumentów poprzez podział na kategorie

Taki podział umożliwia nadanie dodatkowych cech dla dokumentu opisujących jego właściwości. Można dodać wiele cech jednocześnie co umożliwi nam szczegółowe, szybsze i dokładniejsze wyszukukanie dokumentu.

Fizyczne miejsce lokalizacji oryginału

Dokument w formie papierowej (oryginał/skan) jest zawsze gdzieś przechowywany.
Program Vario umożliwia nam domyslne ustawienie lokalizacji takiego dokumentu zarówno przy wczytywaniu z folderów nasłuchiwanych jak i w sytuacji gdy dokument zmienia miejsce składowania.

Historia zmian i operacji dokonanych na dokumencie

To szczegółowa historia dokumentu od jego powstania poprzez modyfikacje aż po resztę czynności w trakcie jego przebywania w repozutorium Vario. Przykładowo: jest to zmiana jego fizycznej lokalizacji – w ten sposób mamy raport jego fizycznego obiegu po firmie.