Opis Analityczny – Aktywacja

enova365 Opis Analityczny - Aktywacja

aktywuje dodawanie opisu kontrolingowego (analitycznego) na dokumentach handlowych, magazynowych, kadrowych oraz innych

Opis kontrolingowy wykorzystuje mechanizm opisów analitycznych oraz cech. Może zostać wyrażony poprzez kwotę, ilość, czas, datę, godzinę, wartości numeryczne czy opis. Program enova365 umożliwia definiowanie dowolnych opisów kontrolingowych. Dla każdego z dokumentów pojawiających się w systemie (zarówno obcych, jak i własnych, wewnętrznych) można określić precyzyjną strukturę opisów analitycznych.

Dla kogo:
  • Osoby, które dokonują kwalifikacji kosztów (opisują dokumenty), a równocześnie nie potrzebują pełnego dostępu do enova365 Księgowość oraz enova365 Projekty (nie potrzebują szczegółowych informacji o budżecie)
Funkcjonalność:

Standardowo funkcjonalność opisu kontrolingowego (analitycznego) dostępna jest wraz z licencjami na moduły enova365 Księgowość oraz enova365 Projekty. W praktyce najczęściej opisywaniem dokumentów zajmują się pracownicy, którzy nie mają lub nie potrzebują dostępu do powyższych modułów.
Przykład:
Kierownik projektu, który będzie opisywał dokumenty RW, musi posiadać licencję na moduły enova365 Handel oraz enova365 Opis Analityczny-Aktywacja.
Dodatkowo enova365 Opis Analityczny-Aktywacja pozwala przypisać dany opis kontrolingowy (analityczny) do konkretnej pozycji w budżecie, który jest planowany oraz tworzony, a później kontrolowany w module enova365 Projekty.

Celem mechanizmów kontrolingowych jest ułatwienie:

  • analizy przychodów i kosztów w założonym przedziale czasowym
  • analizy kosztów funkcjonowania firmy
  • kontroli realizacji umów z kontrahentami
  • gospodarowania środkami finansowymi w układzie istotnym z punktu widzenia przedsiębiorstwa
Benefity:
  • definiowanie kosztów rodzajowych oraz miejsc powstawania kosztów
  • uwzględniając indywidualne potrzeby użytkownika, zadania można grupować w dowolne grupy tematyczne
  • budowanie informacji księgowej do rozksięgowania kosztów wg kolejnych zleceń, projektów itp.
  • w oparciu o niektóre elementy opisu kontrolingowego można opracowywać dynamiczne księgowania, które będą stanowić bazę do gromadzenia informacji niezbędnych do prowadzenia księgowości rachunkowej i podatkowej
  • wszystkie dane podstawowe i budżetowe można, z poziomu użytkownika, eksportować do programów MS Word i Excel w formie standardowych raportów i dalej je analizować

Informacje na tej stronie pochodzą ze strony producenta, firmy Soneta.