PROGRAM DO ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

Produkcja – moduł do zarządzania produkcją

enova365 Produkcja

obsługuje procesy produkcji w przedsiębiorstwach, które prowadzą ją w oparciu o zdefiniowane technologie i reje­strują zlecenia produkcyjne bez tworzenia harmonogramu operacji i wykorzystania zasobów

Podstawowym elementem logicznym aplikacji jest technologia o elastycznej strukturze. Do technologii przypisuje się wzorcowe operacje, które mogą być dla nich wspólne. Surowce, koszty i produkty zyskują powiązanie z operacjami lub wprost z technologiami.

Dla kogo:
  • Firmy produkcyjne działające w oparciu o zdefiniowane technologie i zlecenia produkcyjne, w których nie jest potrzebne tworzenie szczegółowych harmonogramów produkcji
  • Firmy produkcyjne, w których technologia tworzona jest na potrzeby konkretnego zamówienia klienta
  • Firmy handlowe tworzące zestawy z towarów zamawianych u dostawców na potrzeby konkretnych zamówień klientów
Funkcjonalność:

Moduł umożliwia definiowanie wzorcowych operacji, które są elementami technologii. Dla zdefiniowanej technologii można przeprowadzić kalkulację kosztu wytworzenia produktu w oparciu o ostatnie ceny zakupu surowców oraz kwotę dodatkowych kosztów określonych w technologii. Koszty mogą dotyczyć poszczególnych operacji lub całej technologii. Wskazanie wzorcowej technologii w zleceniu powoduje utworzenie jej kopii, wykorzystywanej tylko w tym zleceniu, można ją więc dowolnie modyfikować w ramach zlecenia bez wpływu na technologię wzorcową. Zlecenie można tworzyć na dwa sposoby:

  • poprzez wybór produktu – związana z nim technologia zostanie wybrana automatycznie
  • poprzez wybór technologii – występujące w niej produkty staną się pozycjami zlecenia
W jednej technologii, a tym samym w zleceniu, może wystąpić wiele produktów. Dokumenty rozchodu surowców i przyjęcia produktów mogą być generowane dla całego zlecenia, wskazanych operacji lub wybranych surowców/produktów, w miarę postępu realizacji zlecenia. Zlecenie produkcyjne może być powiązane relacjami z innymi dokumentami, które będą się odnosić do surowców w zleceniu albo produktów. W relacji do zlecenia można zatem wygenerować zamówienie na surowce potrzebne do jego zrealizowania.

Struktura technologii, zlecenia produkcyjnego oraz ich powiązanie

Struktura technologii, zlecenia produkcyjnego oraz ich powiązanie 

Przykładowy obieg dokumentów wykorzystujący moduły Handel i Produkcja

Przykładowy obieg dokumentów wykorzystujący moduły Handel i Produkcja 

Benefity:
  • obsługa produkcji w systemie zintegrowanym, powiązanie produkcji z modułem handlowo-magazynowym
  • szybka kalkulacja kosztu wytworzenia
  • szybkie definiowanie technologii z wykorzystaniem operacji wzorcowych
  • swoboda generowania dokumentów magazynowych – na wybrane surowce/produkty, w tym na ilości częściowe

Informacje na tej stronie pochodzą ze strony producenta, firmy Soneta.