Workflow

enova365 Workflow

organizuje w firmie przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych, porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy – niezależne od obszaru firmy

Dla kogo:
  • Firmy, które chcą usystematyzować kierunki swoich działań oraz przyspieszyć i usprawnić pracę w poszczególnych działach
Funkcjonalność:

Za jego pośrednictwem łatwo zdefiniować procesy, w których dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego. Automatyzacja pracy za pośrednictwem procesów określa sposób działania w przypadku codziennych czynności według odpowiednich procedur zarządczych. Pracownicy są informowani o zadaniach oraz o terminach ich wykonania. Odpowiednio zdefiniowany proces pozwala zaangażować także osoby decyzyjne, których akceptacja jest niezbędna w celu dalszego prowadzenia zadania. Taki sposób organizacji pracy eliminuje niepotrzebne przestoje oraz ewentualne błędy, podpowiada, co należy zrobić w konkretnej sytuacji. Pracownik nie musi znać wszystkich procedur organizacyjnych obowiązujących w firmie.

Benefity:
  • usprawnienie przebiegu pracy poprzez automatyzację
  • zarządzanie procedurami w firmie
  • zmniejszenie pracochłonności obsługi ważnych czynności
  • zmniejszenie liczby błędów użytkowników
  • przyspieszenie przepływu dokumentów pomiędzy działami i pracownikami
  • szybki wgląd do źródłowych dokumentów
  • bieżąca kontrola terminowości realizacji zadań
  • skrócenie czasu wdrażania pracowników w obsługę programu

Informacje na tej stronie pochodzą ze strony producenta, firmy Soneta.