logo-saldeo

$66.99 /month

Nowoczesna aplikacja, która odczytuje skanowane dokumenty i automatycznie uzupełnia informacje z faktury.
Pozwala to na wyeksportowanie ich do pliku i import w programie księgowym, jakiego używasz w swojej firmie.
Więcej