Pakiety usług

Wszystkie ceny są cenami netto i nalezy do nich doliczyć stosowny podatek VAT

Opis Pakietów

Pakiety Stałe

Minimalny czas trwania umowy serwisowej

Umowy serwisowe podpisujemy na minimum 3 miesiące, czyli na okres rozliczeniowy godzin, które są zakontraktowane w
pakiecie. W tym okresie, umowy nie można wypowiedzieć. Dzieje się tak dlatego, że godziny z pakietu mogą być wykorzystane w
dowolnym momencie w ciągu kwartału, czyli również w pierwszym miesiącu trwania umowy, a płatności za pakiet serwisowy
wnoszone są miesięcznie, nie zależnie od momentu wykorzystania godzin z pakietu.

Sposoby rozliczania pracy konsultanta

Przy wykonywaniu usługi u klienta, pierwsza godzina pracy konsultanta jest niepodzielna. Po upływie pierwszej godziny, czas
pracy konsultanta rozliczany jest z dokładnością do każdej rozpoczętej połowy godziny.
Przy wykonywaniu usługi zdalnie, czas pracy konsultanta rozliczany jest zawsze z dokładnością do każdej rozpoczętej połowy
godziny

3 miesięczny cykl rozliczania godzin

Rozliczenia godzin z pakietu odbywają się w okresach trzymiesięcznych. Oznacza to, że można je w tym okresie dowolnie
grupować przy zachowaniu zasad dotyczących sposobu rozliczania pracy konsultanta.

Pakiety Jednorazowe

Kto może skorzystać z pakietów jednorazowych?

Pakiety jednorazowe są przewidziane dla każdego, kto chce skorzystać z naszych usług, a nie wymaga stałego nadzoru nad pracą
programu. W przypadku drobnych prac lub konsultacji może się okazać, że tańszym rozwiązaniem jest wykupienie pojedynczej
godziny serwisu doraźnego, ale już w przypadku większych prac jak aktualizacje programów wielostanowiskowych, migracji baz
danych, czy konsultacji merytorycznych jedna czy dwie godziny to za mało. Wtedy właśnie przydają się pakiety jednorazowe.

Sposoby rozliczania pracy konsultanta

Godziny wykupione w pakietach jednorazowych są niepodzielne i muszą być wykorzystany w ciągu jednego dnia roboczego. W
przypadku gdy usługę świadczy więcej niż jeden konsultant, godziny naliczane są na każdego konsultanta świadczącego usługę.
Dzieje się tak na przykład gdy pakiet jest wykorzystywany w więcej niż jedna lokalizacja.

Porównanie pakietów

Usługi / Pakiety Pakiety kwartalne
Wsparcie
Pakiety kwartalne
Wsparcie i rozwój
Pakiety jednorazowe
Standard Premium Standard Premium Wsparcie Wsparcie i rozwój
Usługi utrzymania działania systemu TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Priorytetowa obsługa zgłoszeń TAK TAK TAK TAK NIE NIE
Rozliczenie kwartalne TAK TAK TAK TAK NIE NIE
Dostęp do systemu zgłaszania błędów TAK TAK TAK TAK NIE NIE
Przeniesienie godzin na następny kwartał NIE TAK NIE TAK NIE NIE
Pakiet krótkich porad NIE TAK NIE TAK NIE NIE
Skrócony czas reakcji w okresach krytycznych (podatek VAT, ZUS, podatek dochodowy) NIE TAK NIE TAK NIE NIE
Prace nad wdrożeniami nowych rozwiązań w ramach aktualnych modułów rozliczane z godzin abonamentu NIE NIE TAK TAK NIE TAK
Prace programistyczne przy utrzymaniu rozwiązań w ramach wdrożonych modułów rozliczane z godzin abonamentu NIE NIE TAK TAK NIE TAK
Prace nad wdrożeniami nowych modułów rozliczane z godzin abonamentu NIE NIE NIE TAK NIE NIE
Prace programistyczne przy tworzeniu rozwiązań związanych z wdrażaniem nowych modułów rozliczane z godzin abonamentu NIE NIE NIE TAK NIE NIE
Prowadzenie zleconych analiz potrzeb i analiz przedwdrożeniowych rozliczane z godzin abonamentu NIE NIE NIE TAK NIE NIE
Czas reakcji w dni robocze 3 dni 2 dni 3 dni 2 dni - -
Usługi dodatkowe
Skrócenie do 2 dni roboczych 500zł - 500zł - - -
Skrócenie do 1 dnia roboczego 1 100zł 600zł 1 100zł 600zł - -
Skrócenie do 12 godzin 2 100zł 1 600zł 2 100zł 1 600zł - -
Skrócenie do 4 godzin 4 100zł 3 600zł 4 100zł 3 600zł - -
Pakiet krótkich porad 400zł - 400zł - - -

Cenniki

Ceny podstawowe za godzinę (bez pakietu)
Wsparcie 290 zł
Wsparcie i rozwój 350 zł

Pakiety jednorazowe
Cena pakietu Cena za godzinę
Pakiet 3 Pakiet 5 Pakiet 7 Pakiet 3 Pakiet 5 Pakiet 7
Wsparcie 780 zł 1 230 zł 1 620 zł 260 zł 246 zł 231 zł
Wsparcie i rozwój 950 zł 1 490 zł 1 960 zł 317 zł 298 zł 280 zł

Pakiety kwartalne wsparcie
Miesięczna cena pakietu Cena za godzinę
Pakiet 10 Pakiet 20 Pakiet 40 Pakiet 50 Pakiet 10 Pakiet 20 Pakiet 40 Pakiet 50
Serwis standard 870 zł 1 640 zł 3 090 zł 3 630 zł 261 zł 246 zł 232 zł 218 zł
Serwis premium 1 050 zł 1 980 zł 3 730 zł 4 380 zł 315 zł 297 zł 280 zł 263 zł

Pakiety kwartalne wsparcie i rozwój
Miesięczna cena pakietu Cena za godzinę
Pakiet 30 Pakiet 50 Pakiet 70 Pakiet 100 Pakiet 30 Pakiet 50 Pakiet 70 Pakiet 100
Serwis standard 2 760 zł 4 350 zł 5 750 zł 7 730 zł 276 zł 261 zł 246 zł 232 zł
Serwis premium 3 330 zł 5 250 zł 6 940 zł 9 330 zł 333 zł 315 zł 297 zł 280 zł