Pakiety usług

Wszystkie ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć stosowny podatek VAT
Cennik obowiązuje od 01.12.2022

Opis Pakietów

Pakiety Stałe

Minimalny czas trwania umowy serwisowej

Umowy serwisowe podpisujemy na minimum 3 miesiące, czyli na okres rozliczeniowy godzin, które są zakontraktowane w
pakiecie. W tym okresie, umowy nie można wypowiedzieć. Dzieje się tak dlatego, że godziny z pakietu mogą być wykorzystane w
dowolnym momencie w ciągu kwartału, czyli również w pierwszym miesiącu trwania umowy, a płatności za pakiet serwisowy
wnoszone są miesięcznie, nie zależnie od momentu wykorzystania godzin z pakietu.

Sposoby rozliczania pracy konsultanta

Przy wykonywaniu usługi u klienta, pierwsza godzina pracy konsultanta jest niepodzielna. Po upływie pierwszej godziny, czas
pracy konsultanta rozliczany jest z dokładnością do każdej rozpoczętej połowy godziny.
Przy wykonywaniu usługi zdalnie, czas pracy konsultanta rozliczany jest zawsze z dokładnością do każdej rozpoczętej połowy
godziny

3 miesięczny cykl rozliczania godzin

Rozliczenia godzin z pakietu odbywają się w okresach trzymiesięcznych. Oznacza to, że można je w tym okresie dowolnie
grupować przy zachowaniu zasad dotyczących sposobu rozliczania pracy konsultanta.

Pakiety Jednorazowe

Kto może skorzystać z pakietów jednorazowych?

Pakiety jednorazowe są przewidziane dla każdego, kto chce skorzystać z naszych usług, a nie wymaga stałego nadzoru nad pracą
programu. W przypadku drobnych prac lub konsultacji może się okazać, że tańszym rozwiązaniem jest wykupienie pojedynczej
godziny serwisu doraźnego, ale już w przypadku większych prac jak aktualizacje programów wielostanowiskowych, migracji baz
danych, czy konsultacji merytorycznych jedna czy dwie godziny to za mało. Wtedy właśnie przydają się pakiety jednorazowe.

Sposoby rozliczania pracy konsultanta

Godziny wykupione w pakietach jednorazowych są niepodzielne i muszą być wykorzystany w ciągu jednego dnia roboczego. W
przypadku gdy usługę świadczy więcej niż jeden konsultant, godziny naliczane są na każdego konsultanta świadczącego usługę.
Dzieje się tak na przykład gdy pakiet jest wykorzystywany w więcej niż jedna lokalizacja.

Usługi / Pakiety Pakiety kwartalneWsparcie Pakiety kwartalneWsparcie i rozwój Pakiety jednorazowe
Standard Premium Standard Premium Wsparcie Wsparcie i rozwój
Usługi utrzymania działania systemu TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Priorytetowa obsługa zgłoszeń TAK TAK TAK TAK NIE NIE
Rozliczenie kwartalne TAK TAK TAK TAK NIE NIE
Dostęp do systemu zgłaszania błędów TAK TAK TAK TAK NIE NIE
Przeniesienie godzin na następny kwartał NIE TAK NIE TAK NIE NIE
Pakiet krótkich porad NIE TAK NIE TAK NIE NIE
Skrócony czas reakcji w okresach krytycznych (podatek VAT, ZUS, podatek dochodowy) NIE TAK NIE TAK NIE NIE
Prace nad wdrożeniami nowych rozwiązań w ramach aktualnych modułów rozliczane z godzin abonamentu NIE NIE TAK TAK NIE TAK
Prace programistyczne przy utrzymaniu rozwiązań w ramach wdrożonych modułów rozliczane z godzin abonamentu NIE NIE TAK TAK NIE TAK
Prace nad wdrożeniami nowych modułów rozliczane z godzin abonamentu NIE NIE NIE TAK NIE NIE
Prace programistyczne przy tworzeniu rozwiązań związanych z wdrażaniem nowych modułów rozliczane z godzin abonamentu NIE NIE NIE TAK NIE NIE
Prowadzenie zleconych analiz potrzeb i analiz przedwdrożeniowych rozliczane z godzin abonamentu NIE NIE NIE TAK NIE NIE
Czas reakcji w dni robocze 3 dni 2 dni 3 dni 2 dni - -

Opis usług

Usługi utrzymania działania systemu

 • Instalowanie, konfigurowanie, naprawa i aktualizacje legalnie posiadanego przez Zleceniodawcę Systemu opisanego w załączniku nr 2
 • Wykonywanie w miarę potrzeb związanych z pracami serwisowymi, kopii bezpieczeństwa danych, z wyłączeniem okresowych kopii bezpieczeństwa
 • Doradztwo merytoryczne dotyczące pracy z Systemem
 • Rzetelne i fachowe doradztwo dotyczące rozbudowy istniejącego Systemu
 • Konsultacje w zakresie konfiguracji i dostosowania systemów operacyjnych do pracy z Systemem
Priorytetowa obsługa zgłoszeń

 • Obsługa poza kolejnością zgłoszeń klientów nie korzystających z pakietów
Przeniesienie godzin na następny kwartał

 • Godziny niewykorzystane w jednym okresie są przenoszone na następny zgodnie z zasadami opisanymi w umowie
Usługa drobnych porad

 • Krótkie porady udzielane i rozliczne zgodnie z zasadami opisanymi w umowie
Skrócony czas reakcji w okresach krytycznych (podatek VAT, ZUS, podatek dochodowy)

 • W okresach krytycznych czyli na dzień i w dniu, na który przypada obowiązek złożenia deklaracji dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego i składek ZUS obowiązują następujące Czasy Reakcji

  Błąd krytyczny Do 8 Godzin Roboczych
  Błąd Ważny Do 12 Godzin Roboczych
Prace nad wdrożeniami nowych rozwiązań w ramach aktualnych modułów rozliczane z godzin abonamentu

 • Dostęp do tej usługi umożliwia uruchamianie nowych i modyfikację już istniejących rozwiązań w ramach posiadanych przez Zamawiającego elementach składnikach Systemu, w tym w szczególności posiadanych modułach programów ERP, o ile nie wymagają one prac programistycznych i rozliczenia prac w ramach godzin i cenie wynikającej z Pakietu
 • Usługa ta nie obejmuje jakichkolwiek prac nad elementami, które nie były w posiadaniu i nie były uruchomione u klienta w momencie podpisania umowy oraz nie zostały wdrożone przez Serwis w trakcie jej trwania
Prace programistyczne przy utrzymaniu rozwiązań w ramach wdrożonych modułów rozliczane z godzin abonamentu

 • Dostęp do tej usługi umożliwia skorzystania z prac programisty w ramach posiadanych przez Zamawiającego elementach składnikach Systemu, w tym w szczególności posiadanych modułach programów ERP programistycznych i rozliczenia prac w ramach godzin i cenie wynikającej z Pakietu
 • Usługa ta nie obejmuje jakichkolwiek prac nad elementami, które nie były w posiadaniu i nie były uruchomione u klienta w momencie podpisania umowy oraz nie zostały wdrożone przez Serwis w trakcie jej trwania
Prace nad wdrożeniami nowych modułów rozliczane z godzin abonamentu

 • Rozliczanie wdrożeń nowych elementów systemu, w szczególności nowych modułów systemów ERP, zgodnie z zasadami rozliczenia abonamentu
Prace programistyczne przy tworzeniu rozwiązań związanych z wdrażaniem nowych modułów rozliczane z godzin abonamentu

 • Rozliczanie prac programistycznych nad nowymi elementami oraz nowymi funkcjonalnościami systemu, zgodnie z zasadami rozliczenia abonamentu
Prowadzenie zleconych analiz potrzeb i analiz przedwdrożeniowych rozliczane z godzin abonamentu

 • Rozliczanie prac nad analizą potrzeb i analizą przedwdrożeniową związaną z nowymi elementami oraz nowymi funkcjonalnościami systemu, zgodnie z zasadami rozliczenia abonamentu

Cenniki

Ceny podstawowe za godzinę (bez pakietu)
Wsparcie 350 zł
Wsparcie i rozwój 420 zł

Pakiety jednorazowe
Cena pakietu Cena za godzinę
Pakiet 3 Pakiet 8 Pakiet 16 Pakiet 3 Pakiet 8 Pakiet 16
Wsparcie 1 260 zł 2 380 zł 4 480 zł 315 zł 298 zł 280 zł
Wsparcie i rozwój 1 510 zł 2 860 zł 5 380 zł 378 zł 358 zł 336 zł

Pakiety kwartalne wsparcie
Miesięczna cena pakietu Cena za godzinę
Pakiet 10 Pakiet 20 Pakiet 40 Pakiet 50 Pakiet 10 Pakiet 20 Pakiet 40 Pakiet 50
Serwis standard 1 050 zł 1 980 zł 3 730 zł 4 380 zł 315 zł 297 zł 280 zł 263 zł
Serwis premium 1 260 zł 2 380 zł 4 480 zł 5 250 zł 378 zł 357 zł 336 zł 315 zł

Pakiety kwartalne wsparcie i rozwój
Miesięczna cena pakietu Cena za godzinę
Pakiet 30 Pakiet 50 Pakiet 100 Pakiet 200 Pakiet 500 Pakiet 30 Pakiet 50 Pakiet 100 Pakiet 200 Pakiet 500
Serwis standard 3 330 zł 5 250 zł 9 920 zł 18 670 zł 43 750 zł 333 zł 315 zł 298 zł 280 zł 263 zł
Serwis premium 3 990 zł 6 300 zł 11 900 zł 22 400 zł 52 500 zł 399 zł 378 zł 357 zł 336 zł 315 zł

Usługi dodatkowe

Usługi / Pakiety Pakiety kwartalneWsparcie Pakiety kwartalneWsparcie i rozwój
Standard Premium Standard Premium
Skrócenie czasu reakcji
Do 2 dni robocze 700 zł w cenie pakietu 900 zł w cenie pakietu
do 12 godzin roboczych 1 300 zł 600 zł 1 700 zł 800 zł
do 1 dnia roboczego 2 500 zł 1 800 zł 3 300 zł 2 400 zł
do 4 godzin roboczych 4 300 zł 3 600 zł 5 600 zł 4 700 zł
do 1 godzin roboczej 14 000 zł 13 300 zł 18 200 zł 17 300 zł
Gwarancja czasu naprawy i obejścia dla usterek krytycznych
Gwarancja ta, w zależności od opcji, obejmuje wskazanie obejścia, usunięcie awarii lub zgłoszenie błędu do producenta i nieprzerywanie pracy nad utworzeniem obejścia lub rozwiązania, jeśli nie uda się ich wykonać w gwarantowanym czasie.
Czas rozwiązania do 2 dni roboczych 2 500 zł 6 300zł
Czas rozwiązania do 1 dnia roboczego 7 500 zł 18 800 zł
Czas rozwiązania do 4 godzin roboczego 24 000 zł 60 000 zł
Czas utworzenia obejścia do 1 dnia roboczego 5 000 zł 12 500 zł
Czas utworzenia obejścia do 4 godzin roboczych 12 000 zł 30 000 zł
Inne usługi dodatkowe
Pakiet krótkich porad 500 zł w cenie pakietu 500 zł w cenie pakietu

Prace i dyżury poza godzinami roboczymi
Opis Podwyższenie wartości roboczogodziny Minimalny czas pracy (dyżuru)
W dni robocze poza godzinami roboczymi i nocnymi 150% -
W dni robocze w nocy (22-6) 170% 8 godzin
W dni wolne w godzinach 6-22 200% 8 godzin
W dni wolne w nocy (22-6) 220% 8 godzin
Wigilia Bożego Narodzenia, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Sylwester, Święto Zmarłych od zakończenia godzin roboczych dnia poprzedzającego wymienione święto. 400% 8 godzin