Szkolenia

enova365 Szkolenia

jest dedykowany dla ośrodków szkoleniowych działających zgodnie z ustawą o systemie oświaty

Dla kogo:
 • Firmy szkoleniowe
 • Ośrodki szkoleniowe działające zgodnie z ustawą o systemie oświaty
 • Firmy prowadzące szkolenia wewnętrzne dla pracowników
Funkcjonalność:

Ewidencja oraz planowanie szkoleń:

 • obsługa kartoteki szkoleń,
 • obsługa kartoteki wykładowców:
  • - tworzenie umów dla wykładowców (zlecenie, o dzieło)
  • - prowadzenie ewidencji płac dla poszczególnych wykładowców
 • obsługa kalendarza wykorzystania sal wykładowych (planowanie)
Ewidencja (rejestracja) uczestników szkoleń:

 • edytowanie list uczestników (dowolne, z możliwością zmiany przypisania w trakcie szkolenia)
 • e-mail grupowy do uczestników grupy szkoleniowej

Planowanie i obsługa grup szkoleniowych:

 • tworzenie grupy poprzez przypisanie określonych osób do grup szkoleniowych na podstawie zebranych zgłoszeń,
 • możliwość przypisywania sal do poszczególnych zajęć grupy szkoleniowej wraz z kontrolą kolizji dostępności sal i z uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów,
 • możliwość przypisywania wykładowców do zajęć wraz z kontrolą kolizji dostępności i z uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów

Rozliczanie grup szkoleniowych:

 • fakturowanie wraz z korektami (w tym faktury zaliczkowe, proforma, z odroczonym terminem płatności, gotówkowe, uwzględniające różne sposoby płatności, w tym ratalne)
 • końcowe rozliczenie zakończonych grup szkoleniowych – wystawienie faktur końcowych, wydruk rozliczenia kosztów i przychodów
 • kontrola wpłat za szkolenie w układzie płatnik/uczestnik (konieczne powiązanie słuchacza z płatnikiem)
 • windykacja należności z tytułu szkoleń

Sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna:

 • lista obecności uczestników na zajęciach
 • zaświadczenia o ukończeniu szkoleń (edytowalne)
 • protokoły z przeprowadzonych egzaminów
 • wydruk zajętości sal za wybrany okres
 • wydruk obciążeń wykładowców za wybrany okres
 • możliwość eksportu danych do narzędzi zewnętrznych (np. Word, Excel)
 • obsługa szkoleń dofinansowanych przez UE
Benefity:
 • kompleksowa obsługa szkoleń za pośrednictwem jednego narzędzia
 • automatyzacja procesu planowania oraz ewidencji szkoleń
 • zmniejszenie pracochłonności obsługi szkoleń poprzez wyeliminowanie ewentualnych błędów (kontrola kolizji dostępności sal oraz prowadzących)
 • system kontroli przebiegu szkoleń oraz wpływu należności z tytułu faktur za usługi szkoleniowe
 • pełna informacja analityczna o uczestnikach

Informacje na tej stronie pochodzą ze strony producenta, firmy Soneta.