Poznaj nasze usługi i ich korzyści dla Ciebie

Pakiety kwartalne

Wsparcie

Wsparcie i rozwój

Usługi utrzymania działania systemu

Piorytetowa obsługa zgłoszeń

Rozliczenie kwartalne

Dostęp do systemu zgłaszania błędów

Przeniesienie godzin na następny kwartał

Skrócony czas reakcji w okresach krytycznych (podatek VAT, ZUS, podatek dochodowy)

Prace nad wdożeniami nowych rozwiązań w ramach aktualnych modułów rozliczane z godzin abonamentu

Prace programistyczne przy utrzymaniu rozwiązań w ramach wdrożonych modułów rozliczane z godzin abonamentu

Prace nad wdrożeniami nowych modułów rozliczane z godzin abonamentu

Prace programistyczne przy tworzeniu rozwiązań związanych z wdrażaniem nowych modułów rozliczane z godzin abonamentu

Prowadzenie zlecanych analiz potrzeb i analiz przedwdrożeniowych rozliczane z godzin abonamentu

Czas realizacji w dni robocze

Standard

icon_check_alt icon

icon_check_alt icon

icon_check_alt icon

icon_check_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

3 dni

Premium

icon_check_alt icon

icon_check_alt icon

icon_check_alt icon

icon_check_alt icon

icon_check_alt icon

icon_check_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

2 dni

Standard

icon_check_alt icon

icon_check_alt icon

icon_check_alt icon

icon_check_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

icon_check_alt icon

icon_check_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

3 dni

Premium

icon_check_alt icon

icon_check_alt icon

icon_check_alt icon

icon_check_alt icon

icon_check_alt icon

icon_check_alt icon

icon_check_alt icon

icon_check_alt icon

icon_check_alt icon

icon_check_alt icon

icon_check_alt icon

2 dni

Najczęstszy wybór

* (podatek VAT, ZUS, podatek dochodowy);

** rozliczane z godzin abonamentu

Minimalny czas trwania umowy serwisowej

Umowy serwisowe podpisujemy na minimum 3 miesiące, czyli na okres rozliczeniowy godzin, które są zakontraktowane w
pakiecie. W tym okresie, umowy nie można wypowiedzieć. Dzieje się tak dlatego, że godziny z pakietu mogą być wykorzystane w
dowolnym momencie w ciągu kwartału, czyli również w pierwszym miesiącu trwania umowy, a płatności za pakiet serwisowy
wnoszone są miesięcznie, nie zależnie od momentu wykorzystania godzin z pakietu.

Sposoby rozliczenia pracy konsultanta

Przy wykonywaniu usługi u klienta, pierwsza godzina pracy konsultanta jest niepodzielna. Po upływie pierwszej godziny, czas
pracy konsultanta rozliczany jest z dokładnością do każdej rozpoczętej połowy godziny.
Przy wykonywaniu usługi zdalnie, czas pracy konsultanta rozliczany jest zawsze z dokładnością do każdej rozpoczętej połowy
godziny

Trzy miesięczny cykl rozliczania godzin

Rozliczenia godzin z pakietu odbywają się w okresach trzymiesięcznych. Oznacza to, że można je w tym okresie dowolnie
grupować przy zachowaniu zasad dotyczących sposobu rozliczania pracy konsultanta.

Pakiety jednorazowe

Usługi utrzymania działania systemu

Piorytetowa obsługa zgłoszeń

Rozliczenie kwartalne

Dostęp do systemu zgłaszania błędów

Przeniesienie godzin na następny kwartał

Skrócony czas reakcji w okresach krytycznych (podatek VAT, ZUS, podatek dochodowy)

Prace nad wdożeniami nowych rozwiązań w ramach aktualnych modułów rozliczane z godzin abonamentu

Prace programistyczne przy utrzymaniu rozwiązań w ramach wdrożonych modułów rozliczane z godzin abonamentu

Prace nad wdrożeniami nowych modułów rozliczane z godzin abonamentu

Prace programistyczne przy tworzeniu rozwiązań związanych z wdrażaniem nowych modułów rozliczane z godzin abonamentu

Prowadzenie zlecanych analiz potrzeb i analiz przedwdrożeniowych rozliczane z godzin abonamentu

Czas realizaci w dni robocze

Wsparcie

icon_check_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

Wsparcie i rozwój

icon_check_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

icon_check_alt icon

icon_check_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

icon_close_alt icon

Szczegółowe wyjaśnienie usług

Usługi utrzymania

Instalowanie, konfigurowanie, naprawa i aktualizacje legalnie posiadanego przez Zleceniodawcę Systemu opisanego w załączniku nr 2
Wykonywanie w miarę potrzeb związanych z pracami serwisowymi, kopii bezpieczeństwa danych, z wyłączeniem okresowych kopii bezpieczeństwa
Doradztwo merytoryczne dotyczące pracy z Systemem
Rzetelne i fachowe doradztwo dotyczące rozbudowy istniejącego Systemu
Konsultacje w zakresie konfiguracji i dostosowania systemów operacyjnych do pracy z Systemem

Priorytetowa obsługa zgłoszeń

Obsługa poza kolejnością zgłoszeń klientów nie korzystających z pakietów

Przeniesienie godzin na następny kwartał

Godziny niewykorzystane w jednym okresie są przenoszone na następny zgodnie z zasadami opisanymi w umowie

Skrócony czas reakcji w okresach krytycznych (podatek VAT, ZUS, podatek dochodowy)

W okresach krytycznych czyli na dzień i w dniu, na który przypada obowiązek złożenia deklaracji dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego i składek ZUS obowiązują następujące Czasy Reakcji:
Błąd krytyczny do 8 godzin roboczych
Błąd ważny do 12 godzin roboczych

Prace nad wdrożeniami nowych rozwiązań w ramach aktualnych modułów rozliczane z godzin abonamentu

Dostęp do tej usługi umożliwia uruchamianie nowych i modyfikację już istniejących rozwiązań w ramach posiadanych
przez Zamawiającego elementach składnikach Systemu, w tym w szczególności posiadanych modułach programów ERP,
o ile nie wymagają one prac programistycznych i rozliczenia prac w ramach godzin i cenie wynikającej z Pakietu
Usługa ta nie obejmuje jakichkolwiek prac nad elementami, które nie były w posiadaniu i nie były uruchomione u klienta w momencie podpisania umowy oraz nie zostały wdrożone przez Serwis w trakcie jej trwania

Prace programistyczne przy utrzymaniu rozwiązań w ramach wdrożonych modułów rozliczane z godzin abonamentu

Dostęp do tej usługi umożliwia skorzystania z prac programisty w ramach posiadanych przez Zamawiającego
elementach składnikach Systemu, w tym w szczególności posiadanych modułach programów ERP programistycznych i
rozliczenia prac w ramach godzin i cenie wynikającej z Pakietu
Usługa ta nie obejmuje jakichkolwiek prac nad elementami, które nie były w posiadaniu i nie były uruchomione u klienta w momencie podpisania umowy oraz nie zostały wdrożone przez Serwis w trakcie jej trwania

Prace nad wdrożeniami nowych modułów rozliczane z godzin abonamentu

Rozliczanie wdrożeń nowych elementów systemu, w szczególności nowych modułów systemów ERP, zgodnie z zasadami rozliczenia abonamentu

Prace programistyczne przy tworzeniu rozwiązań związanych z wdrażaniem nowych modułów rozliczane z godzin abonamentu

Rozliczanie prac programistycznych nad nowymi elementami oraz nowymi funkcjonalnościami systemu, zgodnie z zasadami rozliczenia abonamentu

Prowadzenie zleconych analiz potrzeb i analiz przedwdrożeniowych rozliczane z godzin abonamentu

Rozliczanie prac nad analizą potrzeb i analizą przedwdrożeniową związaną z nowymi elementami oraz nowymi funkcjonalnościami systemu, zgodnie z zasadami rozliczenia abonamentu

Cennik

Ceny podstawowe za godzinę (bez pakietu)

Wsparcie Wsparcie i rozwój
1h bez pakietu 420 zł 500 zł

Pakiety jednorazowe

  Wsparcie Wsparcie i rozwój
pakiet 4h 1 510 zł
378 zł/h
1 800 zł
450 zł/h
pakiet 8h 2 860 zł
358 zł/h
3 400 zł
425 zł/h
pakiet 16h 5 380 zł
336 zł/h
6 400 zł
400 zł/h

Pakiety kwartalne wsparcie

(liczba godzin w kwartale / opłata miesięczna)
Standard Premium
pakiet 10h  1 260 zł
378 zł/h
1 500 zł
450 zł/h
pakiet 20h  2 380 zł
357 zł/h
2 830 zł
425 zł/h
pakiet 40h  4 480 zł
336 zł/h
5 330 zł
400 zł/h
pakiet 50h  5 250 zł
315 zł/h
6 250 zł
375 zł/h

Pakiety kwartalne wsparcie i rozwój

(liczba godzin w kwartale / opłata miesięczna)
Standard Premium
Pakiet 30h 3 990 zł
399 zł/h
4 750 zł
475 zł/h
Pakiet 50h 6 300 zł
378 zł/h
7 500 zł
450 zł/h
Pakiet 100h 11 900 zł
357 zł/h
14 170 zŁ
425 zł/h
Pakiet 200h 22 400 zł
336 zł/h
22 670 zł
400 zł/h
Pakiet 500h 52 500 zł
315 zł/h
62 500 zł
375 zł/h

Usługi dodatkowe

Wsparcie

Wsparcie i rozwój

Skrócenie czasu realizacji (Pakiet kwartalny)

Do 2 dni robocze

Do 12 godzin roboczych

Do 1 dnia roboczego

Do 4 godzin roboczych

Do 1 godziny roboczej

Standard

850 zł

1 600 zł

3 000 zł

5 200 zł

17 000 zł

Premium

w cenie pakietu

750 zł

2 150 zł

4 350 zł

16 150 zł

Standard

1 100 zł

2 100 zł

3 900 zł

6 800 zł

22 100 zł

Premium

w cenie pakietu

1 000 zł

2 800 zł

5 700 zł

21 000 zł

Gwarancja czasu naprawy i obejścia dla usterek krytycznych

Gwarancja ta, w zależności od opcji, obejmuje wskazanie obejścia, usunięcie awarii lub zgłoszenie błędu do producenta i nieprzerywanie pracy nad utworzeniem obejścia lub rozwiązania, jeśli nie uda się ich wykonać w gwarantowanym czasie.

  Wsparcie Wsparcie i rozwój
Czas rozwiązania do 2 dni roboczych 3 000 zł 7 500 zł
Czas rozwiązania do 1 dnia roboczego 9 000 zł 22 500 zł
Czas rozwiązania do 4 godzin roboczych 29 000 zł 72 500 zł
Czas utrzymania obeścia do 1 dnia roboczego 6 000 zł 15 000 zł
Czas utworzenia obejścia do 4 godzin roboczych 15 000 zł 37 500 zł

Prace i dyżury poza godzinami roboczymi

Podwyższenie wartości roboczogodziny Minimalny czas pracy (dyżuru)
W dni robocze poza godzinami roboczymi i nocnymi 150% -
W dni robocze w nocy (22-6) 170% 8h
W dni wolne w godzinach 6-22 200% 8h
W dni wolne w nocy (22-6) 220% 8h
Wigilia Bożego Narodzenia, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Sylwester, Święto zmarłych od zakończenia godzin roboczych dnia poprzedzającego wymienione święto. 400% 8h

Cnnik dodatków do modułów

Budżet
Opis Cena
Użytkownik
liczba licencji modułu jest równa licznie licencji modułu FK. Każdy uzytkownik z licencją budżetu musi posiadać także licencję FK.
6 810 zł
Projektant (licencja)
dodatek do planowania budżetu, działający niezależnie od liczby użytkowników.
4 460 zł
Licencja serwerowa
Opis Cena
Licencja za moduł 34 732 zł
Licecja za stanowisko przy licencji multi na enovę1 100 zł
W wersji multi moduł projektowania grafikówGratis
Podpis elektroniczny
Opis Cena
Za każdą osobę składającą podpis 250 zł
Inwentaryzacja
Funkcjonalność Cena Cena dla BR
Rozszerzenie inwentaryzacji (dodatek) 2 750 zł 3 300 zł
Aplikacja mobilna na 1 urządzenie 1 650 zł -
KiP i Pulpity
Nazwa modułu Cena Cena dla BR
Extender do PK
Zakładka dodatki 35 zł * ilość licencji PK -
Zakładka historii etatu 35 zł * ilość licencji PK -
20 % rabatu przy zakupie obu zakładek
Płace teoretyczne 1 360 zł 1 630 zł
Dodatki
Nazwa modułu Typ Licencji Cena dla Firm Cena dla BR
Wystawianie RMK z dokumentu zakupu i KP dodatek 380 zł 456 zł
Kopiowanie wielu dokumentów + odwracanie dodatek 1 360 zł 1 632 zł
Import SAD z XML dodatek 3 160 zł 3 792 zł
Refaktury dodatek 4 430 zł 5 316 zł
Grupowa obsługa MF, GUS i białej listy dodatek 630 zł 756 zł
Automatyczna rozliczenia raportów dodatek 1 520 zł 1 824 zł
Windykacja miękka dodatek 1 270 zł 1 524 zł
Podzielnik kosztów dodatek 6 330 zł 7 596 zł
Rozliczenie proporcjnalne zaliczek dodatek 2 750 zł 3 300 zł
Przenoszenie płatności z fpro na faktury dodatek 2 750 zł 3 300 zł
Płace teoretyczne dodatek 1 360 zł 1 632 zł
Raport uprawnień dodatek 850 zł 1 020 zł
Opis analityczny DMS dodatek 1 600 zł 1 920 zł
Pozycje kosztowe dodatek 2 150 zł 2 580 zł
Kopiowanie cech planu kont dodatek 520 zł 624 zł

Szkolenia Certyfikowane

*Cena za 1 roboczogodzinę szkoleniową w poniższych modułach wynosi 450zł (cena bez VAT)

Budżet
Rodzaj szkolenia Liczba godzin
Szkolenie użytkownika 3
Szkolenie wdrożeniowe - podstawowe6
Szkolenie wdrożeniowe - zaawansowane6
WebAPI
Rodzaj szkolenia Liczba godzin
Szkolenie użytkownika 8
Szkolenie wdrożeniowe 2
Podpis elektroniczny
Rodzaj szkolenia Liczba godzin
Szkolenie użytkownika 1
Szkolenie administratora2
Szkolenie wdrożeniowe 6
Refaktury
Rodzaj szkolenia Liczba godzin
Szkolenie użytkownika 1
Szkolenie wdrożeniowe1
Podzielnik kosztów
Rodzaj szkolenia Liczba godzin
Szkolenie użytkownika 3
Szkolenie wdrożeniowe 10